FINYAR

Forskning og informasjon om nyreligiøsitet

FINYAR er et nordisk nettverk som søker å fremme forskning og bedrive informasjonsvirksomhet om nye religiøse bevegelser og nyreligiøsitet. Medlemmene er hovedsakelig forskere som har nyreligiøsitet som forskningsfelt.

For mer informasjon om FINYARs aktiviteter, se vår nyhetsoppdatering

Bli medlem?

Som medlem får til tilgang til FINYARs e-postliste og diskusjonsforum. Ta kontakt om du ønsker å bli medlem.

FINYAR

Religionshistoriska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Fax: +46 (0)8 16 12 27
E-post: info@finyar.se