Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet

Aura är en årlig referee-granskad tidskrift för akademiska artiklar om fältet nyreligiositet och nya religiösa rörelser. Aura publiceras sen 2020 i Open Access, og är tillgängligt här.

Artiklarna kan utgå från olika ämnesperspektiv, till exempel religionsvetenskap, psykologi, sociologi, historia, idéhistoria eller statsvetenskap. Tidskriftens tonvikt ligger på det forskningsfält som utkristalliserats de senaste decennierna och som berör nyreligiösa fenomen som framträtt i västvärlden efter 1900-talets mitt. Aura vill dock också öppna för en vidare förståelse och problematisering av begreppet nyreligiositet, och ser också gärna bidrag som handlar exempelvis om nyreligiositet historiskt sett, om nyreligiositet i andra kulturella kontexter, samt om nya religiösa uttryck inom etablerade religioner.

Aura avser att främst vara en internordisk tidskrift, med fokus på nordisk forskning och i första hand med skandinaviska språk (svenska, danska, norska). Aura kan dock också i vissa fall publicera artiklar på engelska och också i vissa fall spegla forskning utanför Norden.

Om du vill publicera en artikel i Aura, kontakta redaktörerna:

Olav Hammer
Professor i religionsvetenskap, Syddansk universitet
E-post: ohammer@ifpr.sdu.dk

Anne Kalvig
Professor i religionsvitenskap, Universitetet i Stavanger
E-post: anne.kalvig@uis.no

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen
E-post: margrethe.loov@nla.no

Erik A. W. Östling
Administrativ studierektor, Stockholms Universitet
E-post: erik.ostling@erg.su.se

Karen Swartz
Doktorand, Åbo akademi
E-post: kswartz@abo.fi

%d bloggers like this: